ISO | Međunarodni Standardi

ISO 9001: 2015 QMS

ISO 9001:2015
Sistem Menadžmenta Kvalitetom

Zadnja bitna revizija standard ISO 9001 bila je 2000 godine., 2008 godine. napravljene su samo manje izmene i dopune, tako da postojeća verzija ne obuhvata realne promene, a koje su se dogodile u zadnjih desetak godina. U nacrtima dopunjenog standard ISO 9001:2015 koji objavljen u drugoj polovini 2015 god. vidljive su značajne promene. ISO 9001:2015 postavlja niz kriterijuma za sistem upravljanja kvalitetom. Ovaj standard može se implementirati od strane bilo koje organizacije, velike ili male, bez obzira na polje njenog delovanja. Ovo je najčešće primnjivani standard, i suštinski predstavlja temelj za nadogradnju svih ostalih. Do danas je preko milion kompanija i organizacija u više od 170 zemalja uvidelo prednosti i benefite implementacije standard i certifikovalo svoje procese kroz ISO 9001 standard.

 

USKLADITE SVOJE PROCESE NA VREME

Ne bez razloga cela svetska javnost poslednjih meseci koristi opis pripreme novog ISO 9001:2015 kao “najveći događaj od izdavanja ISO 9001”. Ovo se ne odnosi samo na najavu nove verzije standarda već se ovaj opis može nadovezati na značajne izmene koje uključuju i polaze od “ISO/IEC Directives, Part 1 — Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO”, i Aneks SL koji je nasledio ISO Guide 83 i prethodni ISO Guide 72. Ovaj osnovni dokument uvodi u ISO praksu izdavanja Dodataka ( Suppliment) i Aneksa (Annex) od kojih su svakako za praksu najiteresantniji SL za menadžment sisteme, na bazi koga je već izvršena izmena i izrada novih standarda.

U poredjenju sa predhodnim verzijama u ISO9001:2015 promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema. Cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa a smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije. Uz to izraz „proizvod“ zamenjen je s „roba i usluge“ kako bi se smanjila postojeća pristranost prema kompanijama koje se bave fizičkim proizvodima, te će u buduće ova norma biti primenjiva za organizacije svih vrsta.

Transition
ISO 9001:2008 > ISO 9001:2015

Ono što upada u oči je nepostojanje zahteva za preventivnim radnjama. ISO objašnjava kako je sprečavanje nesuklađnosti osnovni zadatak sistema upravljanja kvalitetom u celosti, a ne samo jednog njegovog dela.

Uvode se i dva nova dela koji se odnose na kontekst organizacije koji traže od organizacije određivanje problema i zahteva koji mogu uticati na planiranje sistema upravljanja kvalitetom i mogu se iskoristiti kao ulazne informacije kod razvoja rešenja upravljanja kvalitetom. Ti delovi nalaze se u odjeljcima 4.1 i 4.2. Prihvaćanje procesnog pristupa kod primene sistema upravljanja kvalitetom je vidljivije uvođenjem članka 4.4.2 koji izričito određuje zahteve za prihvaćanjem procesnog pristupa.

Naši eksperti mogu da izvrše analizu postojanja neusaglašenosti prema zahtevima ISO 9001:2015 kako bi tranzicija bila lakša i transparentnija. Ova ispitivanja će vašoj organizaciji obezbediti strukturnu pomoć za isticanje obima do kojeg postojeći sistemi i kontrole pokrivaju zahteve standarda ISO 9001:2015 ili da identifikuju akcioni plan primene, gde je to potrebno.  Mi nudimo kurseve obuke koji će vam pomoći da razumete zahteve standarda ISO 9001:2015 i svest o rizicima. ISO 9001:2015 ohrabruje povećan spoljni fokus na menadžment kvalitetom koji predstavlja deo pristupa zasnovanog na rizicima – sarađujte sa sa nama da biste prešli na novu verziju.

Za sve dodatne informacija o verziji standarda ISO | 9001:2015 ili potrebnim uslovima za reviziju postojećeg naš tim stoji Vam na raspolaganju. Pozovite nas ili nam pošaljite Vaš upit emailom !

Glavne izmene * Pored preimenovanja i promene mesta nekih aktivnosti QMS, uvedeni su i drugi potrebni novi zahtevi. ISO 9001:2015 podstiče povećan spoljni fokus na menadžment kvalitetom koji predstavlja deo pristupa zasnovanog na rizicima. On ohrabruje veći fokus internih i eksternih zainteresovanih strana kao deo usvajanja pristupa zasnovanog na rizicima menadžmentu kvaliteta i naglašava značaj usvajanja sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) kao strateške odluke organizacije.

Organizacioni kontekst – Razmatranje organizacionog konteksta sada mora biti element procesa projektovanja i primene QMS-a.

Rizici i mogućnosti – Bitan deo planiranja i primene QMS-a je sada novi zahtev za identifikaciju rizika i mogućnosti koji mogu potencijalno da utiču na rad i učinak QMS-a, kao i na odgovarajuće ‘srazmerne’ radnje i da odgovore na njih.

Liderstvo – Sada najviše rukovodstvo mora da pokaže veće direktno angažovanje u QMS-u organizacije, sa fokusom na ‘liderstvo’ umesto samo na menadžment QMS-om.

Dokumentovane informacije – Termini ‘dokumentovana procedura ’ i ‘zapis’ koji su se koristili u ISO 9001:2008 su zamenjeni u ISO 9001:2015 terminom ‘dokumentovane informacije’. To je definisano kao informacije koje organizacija mora da kontroliše i vodi. Na svakoj je organizaciji da odredi nivo i tip dokumentacije koja je potrebna za kontrolu sopstvenog QMS-a.

Ostali zahtevi QMS-a – Postoje i druge izmene zahteva QMS-a, uključujući sledeće: Predloženi specifični zahtevi za organizacije u odnosu na pristup izvršenju procesa prilikom planiranja, primene i razvoja QMS-a; Identifikacija potrebne kompetentnosti za osoblje koje obavlja posao koji utiče na učinak kvaliteta; Identifikacija i zadržavanje znanja potrebnog da bi se osiguralo da organizacija može da postigne usklađenost proizvoda i usluga; Pristup zasnovan na rizicima za utvrđivanje vrste i obima kontrola koje su pogodne za sve vrste spoljnih snabdevača.

Struktura i terminologija –  ISO 9001:2015 usvaja strukturu standarda navedenu u Prilogu SL, koja je sada obavezan okvir za sve nove i revidirane ISO standarde. Namera koja stoji iza toga je da se osigura da konačna verzija standarda ISO 9001 bude usklađena sa drugim standardima sistema menadžmenta.  Korišćenjem strukture Priloga SL, namera je da se predstave zahtevi QMS-a na dosledniji, racionalniji način umesto prostog nuđenja šablona za elemente WMS-a organizacije.

Važno je napomenuti da za organizacije koje već imaju QMS usklađen sa ISO 9001 neće biti zahteva za promenom postojećih QMS procedura i strukture dokumenata, niti terminologije koju koriste, da bi održavale što je navedeno u ISO 9001:2015.

Organizacije koje su već sertifikovane u skladu sa standardom ISO 9001:2008 će imati rok od tri godine od formalnog objavljivanja ISO 9001:2015 da pređu na novu verziju ovog standarda. Na osnovu rasporeda objavljivanja,  period prelaska će se završiti septembra 2018. godine. Organizacije mogu započeti s pripremama već sada kako bi osigurale što lakšu tranziciju.