ISO | Međunarodni Standardi

ISO Standardi

Male odluke, veliki koraci !

Sada možete saznati kako ISO standardi pomažu da stvorite bolje usluge i proizvode !

MEĐUNARODNI AKREDITACIONI FORUM

Proverite dali je Vaša sertifikaciona kuća akreditovana ?

LISTA AKREDITACIONIH TELA

Members & Signatories

ISO 9001 | 2015

Nove procedure - Bolja kontrola - Bolji kvalitet - Manji troškovi !

IMPLEMETACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA

OTVORENI POZIVI I KONKURSI

ISO 14001|2015

Saznajte kako Vam ISO standard može pomoći u zaštiti životne sredine!

ISO 22000

Food Safty Standard - Key to Developing National and International Trades

Javni Registar Akreditovanih tela

za ocenjivanje usaglašenosti

iso 70ISO – Međunardna Organizacija za Standardizaciju 

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) i IEC (Međunarodne elektrotehničke komisije) čine specijalizovani sistem za standardizaciju prihvaćen širom sveta. Nacionalna tela koja su članice ISO ili IEC učestvuju u razvoju međunarodnih standarda putem tehničkih odbora osnovanih od strane nadležnih organizacija da se bavi posebnim područijima ili naučnim radom kao što su np. instituti za tehnička ispitivanja. Svi međunarodni standardi (ISO) su izrađeni u skladu sa pravilima datim u ISO / IEC direktivama! Glavni zadatak zajedničkog tehničkog odbora je izrada nacrta (priprema međunarodnih standard). Nacrti međunarodnih standarda koje usvoje zajednički tehnički odbori, šalju se nacionalnim telima na glasanje.Nakon glasanja, da bi bio objavljen kao međunarodni standard potrebno odobrenje najmanje 75% od nacionalnih tela da glasaju pozitivno.

www.iso.org

Želite ISO sertifikat ?

Prilikom odabira Sertifikacione kuće – tela, proverite dali je ono licencirano (ispunjava uslove da vrši ocenjivanje) za relevantne standarde koje želite implementirati. Proverite dali je izabrana kuća (Sertifikaciono telo) Međunarodno  ili  Nacionalno  akreditiovana!

ATS – Akreditaciono telo Srbije www.ats.rs

ATS je nacionalno telo za akreditaciju, osnovano od strane Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu. Zakonom o akreditaciji ATS-u se poveravaju poslovi utvrđivanja kompetentnosti tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba.

Sertifikacione kuće u Srbiji  >>>

ISO - Novosti

 • Visoka cena lošeg kvaliteta !

  ISO razvija materijale koji opisuju ekonomske i društvene koristi od propisanih procesa, u vidu ISO standarda. Međunarodni standardi donose…

  14
 • Put do “Liste odobrenih isporučilaca”

  Kupci (OEM) zahtevaju od svojih isporučilaca POUZDANOST, koja podrazumeva pre svega KVALITET u skladu sa specifikacijom i isporuku na…

  14
 • Preduslov za izvoz u EU !?

  Postoji niz uslova koje neka firma treba da ispuni da bi svoj proizvod mogla da izvozi u zemlje EU….

  11
 • Neusklađenost sa zahtevima tržišta

  Dali i zašto je potrebno implementirati standarda!? Pitanja su koje mala privreda u Srbiji teško razume. Sagledavajući poražavajući činjenicu…

  11

Nemojte čekati da bude kasno! Saznajte kako Vam ISO 14001 može pomoći u procesima zaštite životne sredine

 

ISO - Međunarodni standardi

Međunarodni standardi su strateški alati i predstavljaju smernice za pomoć kompanijama u najzahtevnijim izazovima modernog poslovanja. Oni treba da osiguraju da vaše poslovanje bude što efikasnije, povećaju produktivnost i pomognu kompanijama u pristupu novim tržištima. Pozovite nas i možete saznati kako najlakše implementirati standard i koje koristi vam donose u poslovanju, društvu i životnoj sredini. ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) i IEC (Međunarodne elektrotehničke komisije) čine specijalizovani sistem za standardizaciju prihvaćen širom sveta. Nacionalna tela koja su članice ISO ili IEC učestvuju u razvoju međunarodnih standarda putem tehničkih odbora osnovanih od strane nadležnih organizacija da se bavi posebnim područijima ili naučnim radom kao što su np. instituti za tehnička ispitivanja . ISO i IEC tehnički komiteti sarađuju u oblastima od zajedničkog interesa. Druge međunarodne organizacije, vladine i nevladine, u vezi sa ISO i IEC, takođe učestvuju u radu i sarađuju sa ISO. U oblasti informacionih tehnologija, ISO i IEC su osnovali zajednički tehnički odbor, ISO / IEC JTC 1. Svi međunarodni standardi (ISO) su izrađeni u skladu sa pravilima datim u ISO / IEC direktivama! Glavni zadatak zajedničkog tehničkog odbora je da se priprema međunarodnih standard (izrada nacrta). Nacrti međunarodnih standarda koje usvoje zajednički tehnički odbori, šalju se nacionalnim telima na glasanje. Nakon glasanja, da bi bio objavljen kao međunarodni standard potrebno odobrenje najmanje 75% od nacionalnih tela da glasaju pozitivno…

Saznajte više >>>

ISO 9001

9001-1

Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem, kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. ISO 9001 serije standard se sastoji od: ISO 9000 – Osnove i rečnik: predstavlja koncept sistema upravljanja kao i terminologiju koja se koristi ISO 9001 – Zahtevi: kriterijumi koji moraju da se ispune ukoliko želite da radite u skladu sa standardom i dobijete sertifikat. ISO 9004 – Smernice za poboljšanje performansi: na osnovu osam principa menadžmenta kvalitetom one se koriste od strane višeg menadžmenta kao okvir za usmeravanje organizacije uzimjuci u obzir potrebe svih zainteresovanih strana, a ne samo klijenata. …

Saznajte više >>>

ISO 14001

14001

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001  je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine, što znači da organizacija mora da smanji negativne uticaje na životnu sredinu svojim aktivnostima i postigne kontinuirano poboljšanje performansi koje se odnose na zaštitu životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine. ISO 14001:2004 potvrđuje svoj globalni značaj za organizacije koje žele da posluju u skladu sa prirodom.  Pozitivan uticaj jednog ISO standarda uključuje i unificiranu osnovu za globalno poslovanje i lance snabdevanja, tehničku podršku zakonodavstvu, alat za regionalne integracije – kao što se vidi u zemljama budućim članicama Evropske unije koje su prihvatile međunarodne standarde, olakšan transfer dobre prakse u zemlje u razvoju i ekonomije u tranziciji. …

Saznajte više >>>

ISO/IEC 27001

27001

Sistem Menadžmenta Zaštite i Bezbednosti Informacija ISO 27000 je familija standarda koja pomaže organizacijama da obezbede svoje informacije i sredstva. Koristeći ovu seriju standarda olakšaćete i pomoći vašoj organizaciji u procesima upravljanja – tokova informacija, kao što su financijske informacije, intelektualno vlasništvo, informacije od značaja i zaposlenima, ali  i informacije koje vam poveri treća strana. Serija standarda ISO 27000 : ISO/IEC 27000 Informaciona tehnologija – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Pregled i rečnik ISO/IEC 27001 Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Zahtevi ISO/IEC 27002 Informaciona tehnologija – Tehnike sigurnosti – Pravila prakse za upravljanje sigurnošću informacija

Saznajte više >>>

ISO 9001 : 2015

U poredjenju sa predhodnim verzijama u ISO9001:2015 promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema. Cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa a smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije. Uz to izraz „proizvod“ zamenjen je s „roba i usluge“ kako bi se smanjila postojeća pristranost prema kompanijama koje se bave fizičkim proizvodima, te će u buduće ova norma biti primenjiva za organizacije svih vrsta…

 Saznajte više >>>

ISO 14001 : 2015

Za većinu kompanija prihvaćanje novih kriterijuma iz verzije ISO 14001 : 2015 neće predstavljati značajan problem. Većina promena su implicitno bile prisutne u dosadašnjoj verziji dokumenta, a sad su samo formalizovane. Od organizacija se očekuje da sistematski uzmu u obzir spoljne faktore i kontekst organizacije kod procene uticaja na životnu okolinu i upravljanje otpadom. Naglašava se odgovornost uprave kod primene sistema, kao i obveza određivanja merljivih parametara za strateško planiranje poslovanja u odnosu na uticaj na okolinu i upravljanje otpadom…

Saznajte više >>>

ISO 18001 OHSAS

Standard OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je industrijski standard koji definiše zahteve za Sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Razumne politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu od ključnog su značaja za zaposlene, ali su sve važnije i za kupce i druge zainteresovane strane. Sertifikacija sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na .radu prema standardu OHSAS 18001 značajan je signal da vaša organizacija vodi računa o zdravlju i bezbednosti zaposlenih. Sertifikacija za OHSAS 18001 omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i poboljšaju performanse, štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje učestalost povreda zaposlenih…

Saznajte više >>>

ISO 20000-1:2014

ISO 20000-1 Sertifikacija sistema menadžmenta uslugama je prvi i za sada jedini formalni internacionalni standard koji se bavi svim aspektima upravljanja IT servisima. Tesno je povezan sa ITIL-om ali uži po opsegu i baziran na ispunjavanju minimalnih kriterijuma standarda dok ITIL nudi od najednostavnijih do najkompleksnijih rešenja IT procesa.  Standard ISO 20000-1 se primenjuje na sve pružaoce usluga, bez obzira na tip, veličinu i prirodu pružene usluge i ima za cilj da obezbedi vrednost, kako za korisnika, tako i za pružaoca usluga. Ovaj standard se može integrisati sa ISO 9001, kao i sa ISO 27001.

ISO 22000

ISO 22000 predstavlja familiju Međunarodnih standarda koji se bave upravljanjem bezbednosti hrane. Standardi iz ove grupe predstavljaju platformu za razvoj praktičnih alata kroz zajedničko razumevanje i saradnju sa svim akterima na polju od poljoprivrednih proizvođača, proizvođača hrane, laboratorija, regulatornih tela, potrošača, itd.  Od preko  20.500 međunarodnih standarda (ISO) koji postoje, približno 1000 njih su posebno posvećeni hrani, a pored direktnog udela, bave se i temama kao što su upotreba poljoprivredne mehanizacije, logistika, transport, proizvodnja, označavanja, pakovanje i skladištenje

Saznajte više >>>

Great things happen when the world agrees

 

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 18001 | ISO 22000 | ISO 27000 | ISO 50001


SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI !

Direktorijum organizacija za sertifikaciju ISo standarda u Srbiji

U Srbiji danas pored akreditovanih sertifikacionih kuća od strane ATS-a, svoje usluge pružaju i međunarodne sertifikacione kuće koje su akreditovane od strane svojih nacionalnih akreditacionih tela.! Ove dve grupe podjenako pravno nastupaju, a izbor same sertifikacione kuće je na klijentu. Sertifikaciono telo predstavlja organizaciju čiji je zadatak da na kompetentan, dosledan i nepristrasan način obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta (kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu, bezbednošću prehrambenih proizvoda …) sa odgovarajućim standardima. Kada je sistem menadžmenta u skladu sa zahtevima predmetnog standarda, sertifikaciono telo izdaje potvrdu, odnosno sertifikat. Zadatak i cilj sertifikacionog tela je da ispita, proceni, sertifikuje i proveri preduzeća svih delatnosti, kao i institucije, prema odgovarajućim standardima ili tehničkim direktivama i propisima.

Sertifikacija predstavlja postupak utvrđivanja da proizvod, usluga, organizacija ili pojedinac ispunjavaju zahteve relevantnog standarda. Postupak sertifikacije – ocena usaglešanosti se završava zvaničnom potvrdom – sertifikatom o usaglašenosti, i upisom imaoca sertifikata u relevantan registar. Ocenjivanje usaglašenosti predstavlja postupak vrednovanja proizvoda ili usluge, procesa, sistema, osobe ili organizacije u odnosu na zahteve standarda ili u odnosu na tehničke propise, radi: potvrđivanja da proizvod ispunjava zadati nivo kvaliteta ili bezbednosti, pružanja neposredne ili posredne informacije korisniku o karakteristikama i funkcionisanju proizvoda, povećanja poverenja kupaca i regulatornog – nadležnog državnog tela u proizvod, potkrepljivanja tvrdnji o proizvodu koje se koriste u njegovom reklamiranju i obeležavanju.

Sertifikat predstavlja pisanu garanciju izdatu od strane nezavisnog sertifikacionog tela, koji se izdaje nakon što se revizijom utvrdi da je određeni sistem, proizvod ili usluga u skladu sa zahtevima navedenih u standardu.

Korišćenje termina “akreditacija” kao alternative za sertifikaciju ili registraciju je greška, jer to znači nešto drugo. Jednostavno rečeno, akreditacija praktično predstavlja sertifikaciju sertifikacionog tela.

Samo sertifikati izdati od strane akreditovanih sertifikacionih tela imaju potvrđen i važeći kredibilitet .

Pregledajte direktorijum akreditovanih sertifikacionih tela koja imaju svoje predstavnike u Srbiji

Prateći link preko zvanične stranice IAF-a , možete doći do liste nacionalnih Akreditacionih Tela, koje na svojim web stranicama poseduju listu akreditovanih sertifikacionih tela u svojoj zemlji. 

Sertifikaciona tela

Burea Veritas

Founded in Antwerp in 1828, in what is today Belgium, the Information Office for Maritime Insurance had a simple mission: to give shipping underwriters up-to-date information on premiums in use at commercial centers and provide precise information on the state of ships and equipment.

In 1829, the company was renamed Bureau Veritas, adopted the emblem of Truth as its official logo and published its first Register of some 10,000 ships. In 1833 the head office transferred from Antwerp to Paris, where a branch office was set up in 1830….

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

DAS

Our certification policy aim is to encourage awareness and promote environmental responsibility, and help to continuously improve certification management issues within industry, commerce and the public domain.

We understand the importance of impartiality in carrying out our management system certification activities, managing any conflict of interest and ensuring objectivity within our management system. DAS has an appointed independent impartiality committee whose primary role is to safeguard DAS’ impartiality.

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

 

DEKRA

DEKRA has been active in the field of safety for over 90 years. Founded in 1925 in Berlin as Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., it is today one of the world’s leading expert organizations. DEKRA SE is a subsidiary of DEKRA e.V. and manages the Group’s operating business. DEKRA generated sales of around €2.9 billion in 2016. The company currently employs more than 39,000 people in more than 50 countries on all five continents. With qualified and independent expert services, they work for safety on the road, at work and at home. These services range from vehicle inspection and expert appraisals to claims services, industrial and building inspections, safety consultancy, testing and certification of products and systems, as well as training courses and temporary work. …

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

G-Certi

G-Certi Co. is a certification body that carries a international accreditations. G-Certi has the authority to certify organizations, recognizing them for their quality management system. G-Certi understand the importance of ISO management system certification, so we are dedicated to helping an organization achieve its goals. …

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

SGS

SGS is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. We are recognized as the global benchmark for quality and integrity. With more than 90,000 employees, we operate a network of more than 2,000 offices and laboratories around the world. Our core services can be divided into four categories: Inspection,  Testing, Certification and Verification …

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

TUV Adria

TÜVadria d.o.o. is a certification agency founded in Bosnia and Herzegovina on 06.10.2008. and it is 50% in ownership of a well known German certification agency TUV Thüringen e.V.

TÜV Thüringen e.V. is a company with vision of its future development. For that reason, they aim all their efforts at improving services for clients in order to successfully meet all the challenges of the market. This guarantees our success, because our aim is that acquiring international certificates contribute to the development and expansion of Bosnian economy. …

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

TÜV AUSTRIA

The TÜV AUSTRIA Group is internationally recognised and active all over the world.  Internationalisation began in 1994 with the foundation of TÜV AUSTRIA Hellas Ltd in Greece, which today is very successful in the areas of photovoltaics, food safety and management system certifications.  In Italy, TÜV AUSTRIA is the market leader in acoustic emission analysis, in Germany it is the number two in expert’s parts reports in the motor vehicle/automotive sector. Growth markets for TÜV AUSTRIA are, among others, China, India, the Republic of Korea, Libya, Portugal and Spain. The TÜV AUSTRIA Group consists of 25 companies in more than 30 countries. Around 500 of the 1,300 employees in total are not from Austria…

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

TÜV NORD GROUP

The success of TÜV NORD GROUP is rooted in traditional steam boiler inspection organisations (DÜV). In 1869, these organisations made a voluntary commitment to undertake expert independent inspection of steam boilers in order to guarantee their safety. Step by step, the state transferred further safety-related tasks to these organisations, which later became known as technical inspection associations (TÜV); one particularly important area was the periodic inspection of motor vehicles. Since the very first test of a steam boiler, TÜV NORD GROUP has developed step by step into the international technology service provider that it is today. With its acquisition of DMT and ALTER TECHNOLOGY Group, TÜV NORD GROUP has also gained a unique position in the areas of natural resources and aerospace.

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

TÜV Rheinland Group

Since it was founded in 1872, TÜV Rheinland has grown from a regional testing organization into one of the world’s leading testing service providers. Today, the company operates with its own companies around the world. It works for the quality and safety of new technologies in new markets. …

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

TÜV SÜD

TÜV SÜD is a leading technical service corporation catering to the INDUSTRY, MOBILITY and CERTIFICATION Segments . Its range of services embraces consultancy, inspection, tests and expert reports as well as certification and training. Our objectives are reliability, safety and quality, environmental protection and profitability. By providing these services, TÜV SÜD delivers competitive edge to its clients throughout the world. Founded in 1866 as a steam boiler inspection association, the TÜV SÜD Group has evolved into a global, future-oriented enterprise.

Read more  >>>

PREDSTAVNIK U SRBIJI

Kontaktirajte sertifikacionu kuću

Ime i prezime (obavezno polje)

Vaša Email adresa (obavezno polje)

Kontakt telefon (obavezno polje)

Sertifikaciona kuća (obavezno polje)

Poruka

Analiza i Kontrola procesa

Vaš sistem treba da pokaže kako ste u mogućnosti da konstantno isporučujete proizvode i usluge, da zadovolji potrebe zacrtanog kvaliteta i  vašeg kupca. To praktično uključuje sve zadatke i aktivnosti koje se odvijaju u celoj organizaciji u procesu da dostavi svoj proizvod ili uslugu do klijenta. Neophodno je konstantno  kontrolisati i unapređivati postojeća rešenja, kako bi se osigurali najbolje performanse sistema i bili konstantantno upoznati sa budućim očekivanjima tržišta…

Saznajte više >>>


All-in-Ones Koristeći usluge R&D IMS ON LINE SERVICE-a implementacije i evidencije procesa, dokumentovanja… Vi pokazujete vašim klijentima, konkurentima, dobavljačima, osoblju i investitorima da se zalažete za najbolja rešenja koja se mogu postići ili postoje…

Više detalja uskoro !!!

 

Analiza i Kontrola procesa

Implementacija standarda je važan korak za jednu organizaciju i njenu otpornost i elastičnost. Elastičnost organizacije predstavlja “sposobnost organizacije” da predvidi trendove, pripremi se za novonastalu situaciju, da odgovori i prilagodi se na inkrementalne promene i nagle poremećaje kako bi preživeli i napredovali.”

To prevazilazi upravljanje rizicima i predstavlja više holistički pogled na poslovno zdravlje i uspeh jeden organizacije. Elastična organizacija nije ona koja samo preživljava, već ona koja se razvija i prolazi test vremena u skladu sa zacrtanim poslovnim planovima na duži vremenski rok. Otpornost organizacije je strateški imperativ za organizaciju da napreduje u današnjem dinamičnom i povezanom svetu. To nisu jednokratne vežbe, već planirani i kontrolisani procesi, a postignuti rezultati tokom vremena i za dugoročno ostavruju ciljeve.

Saznajte više >>>

Sertifikacija i Nadzor

Sertifikacija predstavlja postupak utvrđivanja da proizvod, usluga, organizacija ili pojedinac ispunjavaju zahteve relevantnog standarda. Postupak se završava zvaničnom potvrdom – sertifikatom o usaglašenosti, i upisom imaoca sertifikata u relevantan registar. Sertifikat predstavlja pisanu garanciju izdatu od strane nezavisnog sertifikacionog tela, koji se izdaje nakon što se revizijom utvrdi da je određeni sistem, proizvod ili usluga u skladu sa zahtevima navedenih u standardu.

Sve što vam je potrebno kako biste usaglasili vaše poslovanje i dobili sertifikat za vašu organizaciju, a potom da taj sertifikat zadržite tokom svog poslovanja – možemo Vam pružiti …

Saznajte više >>>