ISO | Međunarodni Standardi

ISO 14001 EMS

ISO 14001
Environmental management

ISO 14001 serija se odnosi na upravljanje životnom sredinom, što znači da organizacija mora da smanji negativne uticaje na životnu sredinu svojim aktivnostima i postigne kontinuirano poboljšanje performansi koje se odnose na zaštitu životne sredine.

ISO 14001:2004 potvrđuje svoj globalni značaj za organizacije koje žele da posluju u skladu sa prirodom.  Pozitivan uticaj jednog ISO standarda uključuje i unificiranu osnovu za globalno poslovanje i lance snabdevanja, tehničku podršku zakonodavstvu, alat za regionalne integracije – kao što se vidi u zemljama budućim članicama Evropske unije koje su prihvatile međunarodne standarde, olakšan transfer dobre prakse u zemlje u razvoju i ekonomije u tranziciji.

ISO standardi se razvijaju po strogim pravilima kako bi se obezbedilo da budu transparentni i fer. Negativna strana je to što takva pravila zahtevaju veliku količinu vremena za razvoj svakog pojedinačnog standarda, zbog neophodnosti postizanja konsenzusa kao i javnosti postupka. Pored standarda, ISO razvija i različita uputstva, smernice i priručnike u vezi sa standardima.

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

Standardi serije ISO 14001 imaju za cilj da podrže zaštitu životne sredine i da spreče zagađivanja, a zasnovani su na sledećim principima:
● Sistem zaštite životne sredine (EMS) treba da dovede do poboljšanja učinka zaštite životne sredine;
● Poboljšanje treba da bude stalno;
● Kada prvi put uspostavlja sistem zaštite životne sredine, organizacija treba da počne od onoga šta je očigledna korist, a to je usaglašenost sa zakonom;
● Kada EMS dobije svoj oblik, mogu se primeniti postupci za njegovo dalje poboljšavanje;
● Integrisanje EMS sa ostalim sistemima upravljanja može dovesti do veće efikasnosti celokupnog sistema;
● Sistem upravljanja kvalitetom se zasniva na mehanizmu stalnog poboljšavanja, koji je poznat kao Demingov krug ili ciklus stalnog poboljšavanja, kao i kod ISO 9001.

Serija ISO 14000 se sastoji iz dva standarda:
● ISO 14001 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi, i
● ISO 14004 – EMS, Opšte smernice o principima, sistemima i tehnikama podrške.

Svrha ova dva standarda je:
● ISO 14001, ocenjivanje menadžmenta sistema, i
● ISO 14004, smernice za primenu zahteva standarda.

ISO 14004 je sličan po sadržaju sa ISO 14001, ali su svakom poglavlju pridodate smernice i ilustracije kako bi se olakšala primena ISO 14001.ISO 14001:2008 > ISO 14001:2015

Sertifikovanim organizacijama je ostavljeno tri godine, od momenta objavljivanja nove verzije standarda, za usklađivanje postojećeg sistema menadžmenta zaštitom životne sredine sa zahtevima standarda ISO 14001:2015.

NEW EDITION – ISO 14001:2015

Poslednje izdanje standard ISO 14001: 2015 postavlja unapredjene kriterijume za sistem upravljanja životnom sredinom i predmet je sertifikovanja. To definisani okvir koji može pratiti kompanija ili organizacija da uspostavi efikasan sistem upravljanja životnom sredinom.  Ove smernice mogu biti korištene od strane bilo koje organizacije, bez obzira na svoje aktivnosti ili polje delovanja.

Koristeći ISO 14001: 2015 usmeravate svoje odluke u svim oblastima kompanije i pozitivno utičete na postupke zaposlenih u procesima proizvodnje i odlučivanja. Svojim smernicama i delovanjem standard podiže nivo svesti o ekološkim dešavanjima oko nas, a koja imaju uticaj na životnu sredinu. Do danas postoji više od 300.000 izdatih sertifikata ISO 14001 u 171 zemalja širom sveta.

Standard ISO 14001 ima koncepcijske sličnosti sa standardom ISO 9001, dok sa druge strane saradnjom autora (TC176/TC207), je postignuta jasna kompatibilnost procesa proveravanja. U načelu možemo govoriti o dve grupe zahteva ova dva standarda po sličnosti: identični ili jako slični i srodni, i specifični za konkretan standard.  Gotovo identični ili slični zahtevi ISO 9001 i ISO 14001: dokumentacija, zapisi, interna provera, predstavnik rukovodstva,  preispitivanje rukovodstva.  Ovo omogućava integrisanje dokumentacije i menadžment sistema.

Više o izmenama i usaglašenosti sa najnovijim izdanjem ISO 14001:2015 pogledajte u video zapisu ili pročitajte na sledećoj stranici >

ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standardom. Standard ISO 14001:2004 je napisan tako da ga mogu primeniti organizacije svih vrsta i veličina i može se prilagoditi za različite geografske, kulturne i društvene uslove.

Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji bilo koje veličine da:

● identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu,
● poboljša odnos prema životnoj sredini,
● implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.
Implementacija Sistema upravljanja zaštitom životne sredine može se odnositi na čitavu kompaniju, jedan ogranak ili na samo jedan radni proces, a izbor uglavnom zavisi od potrebe kompanije.
Osnovni razlozi koji dovode do izražene potrebe za uvođenjem sistema zaštite životne sredine ISO 14001 su:
● neprestano zagađivanje životne sredine,
● strah od potpunog iscrpljenja prirodnih resursa,
● nedostatak organizovanog i sistematskog praćenja posledica zagađenja,
● povećana zainteresovanost javnog mnjenja za očuvanjem životne sredine,
● zakonska rešenja,
● posebni uslovi rada u ugroženim oblastima.

ISO 14001:2015 | Environmental management

ISO 14001:2015 | Environmental management

Za većinu kompanija prihvaćanje novih kriterijuma neće predstavljati značajan problem. Većina promena su implicitno bile prisutne u sadašnjoj verziji dokumenta, a sad su samo formalizovane. Od organizacija se očekuje da sistematski uzmu u obzir spoljne faktore i kontekst organizacije kod procjene uticaja na životnu okolinu i upravljanje otpadom. Naglašava se odgovornost uprave kod primene sistema, kao i obveza određivanja merljivih parametara za strateško planiranje poslovanja u odnosu na uticaj na okolinu i upravljanje otpadom. 

ISO 14001:2015 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. On sadrži samo one zahteve koji se mogu objektivno proveriti što znači da ispunjavanje tih zahteva mora biti dokumentovano. S obzirom da su defnisani zahtevi generičkog tipa bez obzira na vrstu i veličinu organizacije, ovaj standard može da primenjuje veliki broj organizacija.  Uvažavajući zahteve standarda ISO 9001, ISO 14001 ostavlja mogućnost da se implementira odvojeno ili integracijom sa ISO 9001 razvojem Integrisanih sistema menadžmenta (IMS). Standard ISO 14001, jedan od najviše korišćenih ISO standarda, prošao je kroz proces revizije. Nova, ažurirana verzija standarda je objavljena u septembru 2015. godine. Standard ISO 14001:2015 daje odgovor na najnovije trendove i osigurava kompatibilnost sa drugim standardima sistema menadžmenta kao što je ISO 9001.

Nova verzija standarda (ISO 14001:2015) sadrži zahtev da se razume kontekst organizacije (kako same organizacije, tako i okruženja) kako bi se bolje upravljalo rizicima, sa većim naglaskom na lidere u organizaciji koji treba da promovišu upravljanje zaštitom životne sredine u organizaciji. Pored navedenog, novom verzijom standarda, napravljen je pomak ka unapređenju performansi zaštite životne sredine, umesto unapređenja sistema menadžmenta.