ISO | Međunarodni Standardi

ISO 45001 OHSAS

ISO 45001
Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

Standard ISO 45001 (Occupational Health & Safety Assessment Series) je industrijski standard koji definiše zahteve za Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Razumne politike zaštite bezbednosti i zdravlja na radu od ključnog su značaja za zaposlene, ali su sve važnije i za kupce i druge zainteresovane strane. Sertifikacija sistema bezbednošću i  zdravlja na radu prema standardu ISO 45001 značajan je signal da vaša organizacija vodi računa o bezbednosti i zdravlju zaposlenih.

Mnoge organizacije primenjuju sistem bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS) kao osnovni deo strategije za upravljanje rizikom kako bi bile u toku sa promenljivim zakonom i zaštitile radnu snagu i druge osobe koje rade pod njihovom kontrolom. Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike bezbednosti i zdravlja na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

Sertifikacija za ISO 45001 omogućava organizacijama da upravljaju rizicima u okviru bezbednosti i zdravlja na radu i poboljšaju performanse, štiti firmu od nepotrebnih nadoknada, omogućuje povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika tako što smanjuje povrede, a samim tim i bolovanja.

ISO 45001:2018 obuhvata sledeće ključne oblasti: Identifikaciju opasnosti, procenu rizika i određivanje kontrole, pravne i druge zahteve, ciljeve i programe zaštite bezbednosti  i zdravlja na radu, resurse, uloge, odgovornost i ovlašćenje, kompetentnost, obuku i svest, komunikaciju, učešće i konsultacije, operativnu kontrolu, pripremljenost za hitne slučajeve i odziv, merenje, praćenje i poboljšanje performansi.

Prilikom sertifikacije posebna pažnja se pridaje određivanju stepena opasnosti na radnom mestu i uspostavljanju zaštitnih mera radi smanjenja ili eliminisanja istih. ISO 45001 se uspešno implementira u svim granama industrije, tehničkim kompanijama, hotelima i turističkim organizacijama, pomorskim kompanijama, računovodstvenim preduzećima, svim kompanijama iz oblasti uslužnih delatnosti.

Implementacija – faze uvođenja ISO 45001

Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:

Određivanje i procena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
Određivanje politike ciljeva bezbednosti i zdravlja na radu,
Određivanje opasnosti na random mestu,
Planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih,
Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću i zdrvlja na radu,
Sertifikacija

Svi klijenti koji su imali priliku da implementiraju ovaj standard, tvrde da sistem menadžmenta bezbednošću i zdravlja na radu (OHSAS) promoviše sigurno i zdravo radno okruženje pružanjem okvira koji pomaže organizaciji da: prepozna i kontroliše zdravstvene i sigurnosne rizike, smanjuje mogućnost nesreće, uključuje zakonske norme i poboljšava ukupan učinak društva.

Standardi ISO 45001 pružaju organizaciji elemente efikasnog sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu koji mogu biti integrisani sa drugim sistemima upravljanja i pomoći organizaciji da postigne bolju zaštitu na radu, zdravlstvenih i sigurnosnih performansi, ali  i ekonomskih ciljeva.

Za sve dodatne informacija u vezi implementacije Sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001 ili potrebnim uslovima za reviziju postojećeg naš tim stoji Vam na raspolaganju.

Pozovite nas ili nam pošaljite Vaš upit emailom !