ISO | Međunarodni Standardi

International Standards - ISO

International Organisation for Standardization

Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda. ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga. ISO standardi pružaju praktične modele za rešavanje mnogih današnjih globalnih izazova, od globalnog upravljanja vodenim resursima do poboljšanju sigurnosti hrane koju jedemo.

U ovom delu možete saznati o tome kako međunarodnih standardi rade u stvarnom svetu, koristi koje donose u poslovanju, društvu i životnoj sredini. Svaka stranica sadrži aktuelne informacije, novosti i druge informacije na temu datog standarda.

Međunarodni standardi donose tehnološke, ekonomske i društvene koristi. Oni pomažu da se usklade i harmonizuju tehničke specifikacije proizvoda i usluga, čineći industriju efikasnijom,  a samim tim ruše barijere i prepreke u međunarodnoj trgovini. Usklađeni sa međunarodnim zakonima, standardi pomažu da se potrošači osećaju sigurnije i da su proizvodi koje koriste bezbedni, efikasni i dobri  za okolinu. ISO razvija materijale koji opisuju ekonomske i društvene koristi od propisanih procesa, u vidu ISO standarda. Oni imaju za cilj da povežu donosioce odluka i interesne grupe sa benefitima standarda. Mnogobrojna istraživanje studija o ekonomskim i socijalnim davanjima ISO standarda, a koje su izvršili različiti autori  pružaju uvid o tim benefitima, medju njima treba izdvojiti nacionalna i međunarodna tela za standardizaciju, istraživačke institute, fakultete i druge međunarodno priznate agencije.

ISO je nevladina organizacija i nema autoritet da nametne implementaciju standarda. ISO ne donosi ni propise ni zakone. Međutim, države mogu da odluče da usvoje ISO standarde – pre svega u oblasti zdravlja, bezbednosti i uticaja na životnu sredinu – kao zakonski obavezne ili da se na njih pozivaju u propisima. Iako su ISO standardi dobrovoljni, oni su postali obavezan zahtev tržišta, kao na primer ISO 9001 serija standarda.

U Međunardnoj organizaciji ISO, razvijaju međunarodni standarde, ali nisu uključeni u proces njihove implementacije ili sertifikacije, i smim tim ne izdaju certifikate kao potvrdu o usklađenosti. Proces implementacije i sertifikacije se obavlja nezavisno od strane nezavisnih (eksternih) tela za implementaciju i akreditovanih nezavisnih sertifikacionih tela, a samim tim firma ili organizacija ne mogu biti sertifikovane od Međunardne organizacije ISO.

ISO standardi se razvijaju prema potrebama tržišta. Posao pretežno obavljaju eksperti iz sektora industrije, tehnike i poslovanja u kojima se pokaže potreba za standardima. Oni su bazirani na internacionalnom konsenzusu između stručnjaka u određenoj oblasti. Svi standardi se periodično pregledaju i to najmanje jednom u pet godina, kako bi se odlučilo da li je potrebno da budu izmenjeni i dopunjeni ili ukinuti neki njegovi delovi. ISO standardi su tehnički sporazumi koji obezbeđuju okvir za kompatibilnost tehnologije i procesa u celom svetu. Oni su dizajnirani da budu globalno značajni i korisni bilo gde u svetu.

Većina standarda su usko specijalizovani za određeni proizvod, materijal ili proces. Međutim, ISO 9001 i ISO 14001 su generički standardi upravljanja sistemima.

Generički – znači da se isti standard može primeniti na bilo koju aktivnost i na bilo koju organizaciju, malu ili veliku, bez obzira na proizvod ili uslugu, u bilo kom sektoru i bez obzira da li je organizacija privatna ili državna. ISO 9001 sadrži set generičkih zahteva za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom, a ISO 14001 za upravljanje životnom sredinom.

International Standards

>>ISO9001  >>ISO14001   >>ISO18001    >>ISO 22001   >>ISO27001   >>ISO50001

Posmatrano iz ekonomskog ugla, koristi od imlementacije nekog standarda su mnogobrojne. Međunarodni standardi su strateški alati i predstavljaju smernice za pomoć kompanijama u najzahtjevnijim izazovima modernog poslovanja. Oni treba da osiguraju da vaše poslovanje bude što efikasnije, povećaju produktivnost i pomognu kompanijama u pristupu novim tržištima.

Standard je dokument u kome se definišu pravila, smernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod ili usluga mogu biti taj rezutat) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti. Standardi u velikoj meri imaju pozitivan uticaj na većinu aspekata naših života. Oni obezbeđuju željene karakterisitike proizvoda i usluga kao što su kvalitet, pozitivno delovanje na životnu sredinu, bezbednost, pouzdanost, efikasnost i zamenljivost. Kada su proizvodi i usluge u skladu sa našim očekivanjima, mi to uzimamo zdravo za gotovo i nismo ni svesni uloge standarda. Međutim, ako standardi ne bi postojali, to bismo veoma brzo primetili. Smetalo bi nam što su proizvodi lošeg kvaliteta, što nisu odgovarajući, odnosno nekompatibilni su sa opremom koju već posedujemo, ili su nepouzdani i opasni. Kada proizvodi, sistemi, mašine i uređaji rade dobro i bezbedno, to je uglavnom zato što ispunjavaju zahteve standarda.

Prednosti uključuju:

  • Uštede – Međunarodni standardi pomoćiće vam da optimizujete poslovanje što je moguće više
  • Povećanje zadovoljstva kupaca – Međunarodni standardi pomoći vam u poboljšanju kvaliteta, povećati zadovoljstvo kupaca i povećati promete – prodaju
  • Pristup novim tržištima – Međunarodni standardi pomoći će u sprečavanju trgovinskih barijera i otvoriti put ka globalnim tržištima
  • Povećanje udela na tržištu – Međunarodni standardi poveća će vašu produktivnosti i pomoći u pogledu  konkurentske prednosti na tržištu
  • Prednosti za životno stanište – Međunarodni standardi pomoći da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu i omogućiti bolje sutra za vaše najmilije i vas.

 

International Organisation for Standardization

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) i IEC (Međunarodne elektrotehničke komisije) čine specijalizovani sistem za standardizaciju prihvaćen širom sveta. Nacionalna tela koja su članice ISO ili IEC učestvuju u razvoju međunarodnih standarda putem tehničkih odbora osnovanih od strane nadležnih organizacija da se bavi posebnim područijima ili naučnim radom kao što su np. instituti za tehnička ispitivanja . ISO i IEC tehnički komiteti sarađuju u oblastima od zajedničkog interesa. Druge međunarodne organizacije, vladine i nevladine, u vezi sa ISO i IEC, takođe učestvuju u radu i sarađuju sa ISO. U oblasti informacionih tehnologija, ISO i IEC su osnovali zajednički tehnički odbor, ISO / IEC JTC 1. Svi međunarodni standardi (ISO) su izrađeni u skladu sa pravilima datim u ISO / IEC direktivama! Glavni zadatak zajedničkog tehničkog odbora je da se priprema međunarodnih standard (izrada nacrta). Nacrti međunarodnih standarda koje usvoje zajednički tehnički odbori, šalju se nacionalnim telima na glasanje.Nakon glasanja, da bi bio objavljen kao međunarodni standard potrebno odobrenje najmanje 75% od nacionalnih tela da glasaju pozitivno.