ISO | Međunarodni Standardi

O nama

Nacionalna tela koja su članice ISO ili IEC učestvuju u razvoju međunarodnih standarda putem tehničkih odbora osnovanih od strane nadležnih organizacija da se bavi posebnim područijima ili naučnim radom kao što su np. instituti za tehnička ispitivanja. Svi međunarodni standardi (ISO) su izrađeni u skladu sa pravilima datim u ISO / IEC direktivama! Glavni zadatak zajedničkog tehničkog odbora je izrada nacrta (priprema međunarodnih standard). Nacrti međunarodnih standarda koje usvoje zajednički tehnički odbori, šalju se nacionalnim telima na glasanje.Nakon glasanja, da bi bio objavljen kao međunarodni standard potrebno odobrenje najmanje 75% od nacionalnih tela da glasaju pozitivno.

Naša misija je da promovišemo standarde, nacionalna i međunarodna tela za implementacije i sertifikaciju u zemlji i regionu, čiji su postupci-rešenja ocenjeni i potvrđeni od strane Međunarodnih Akreditacionih tela.

Da bi ostvarili ovu viziju, mi ćemo ! Konstantno unapređivati i promovisati koordinaciju naših aktivnosti sa drugim telima za sertifikaciju i akreditaciju, ojačati blisku saradnju sa nezavisnim međunarodno priznatim telima za ocenjivanje usklađenosti i poboljšanje sistema upravljanja! Predstavitćemo jasno svoje ideje o radu sistema i za unapređenje procesa, promovisati komunikaciju s korisnicima putem online sistema, organizacije seminara i edukativnih kureseva, aktivno sarađivati sa mrežom međunarodnih tela za sertifikaciju.

Politika kvaliteta

Svesni smo da su postupak i potreba ocenjivanja usklađenosti procesa sa zacrtanim standardom jedan od važnih elemenata i društvenih temelja koji podupiru bezbednost zdravlja, očuvanja životne sredine, i fer ekonomske aktivnosti u svetu. Naše aktivnosti i politika poslovanja usmereni su ka stalnom usavršavanju i usklađivanju sa tržišnim zahtevima, nacionalnim  i međunarodnim standardima i pravilima.

Misija

Da aktivno učestvujemo, uanpređujemo i doprinesemo zdravlju, sigurnosti, očuvanju životne sredine i fer ekonomske aktivnosti u regionu, da svojim znanjem i iskustvom olakšamo procese proizvodnje, kontrole i trgovine, promovišemo rešenja i prednosti sistema nezavisnog ocjenjivanja usklađenosti koji su u skladu s međunarodnim standardima i pravilima.