ISO | Međunarodni Standardi

Put do “Liste odobrenih isporučilaca”

Put do “Liste odobrenih isporučilaca”

Put do “Liste odobrenih isporučilaca”

Dolaskom investitora u Srbiju, primena ISO standarda za sistem upravljanja kvalitetom je aktuelizovana. Ispunjavanjem zahteva ovog standarda organizacije podižu kvalitet, efektivnost i efikasnost svojih procesa na nivo kakav zahtevaju međunarodni standardi i zakoni. To je preduslov da budute uključeni na listu potencijalnih kandidata za isporučioce OEM (Original Equipment Manufacturer) proizvoda.

Manje je poznato da dodatno, uz osnovne zahteve koje propisuje (ISO) standard, a usaglašene među OEM‐ovima, koji su učestvovali u harmonizaciji ovog standarda, svako od proizvođača (zavisno od specifičnosti industrijske grane) je zadržao još i svoje dodatne specifične zahteve vezane za sistem upravljanja kvalitetom. Oni su poznati kao CSR” – Customer Specific Requirement.

Kupci (OEM) ih često objavljuju na svojim web stranicama kao dostupne svima, ali i na tehno‐portalima koji su putem lozinke dostupni samo već odobrenim isporučiocima, kako bi sačuvali deo poverljivih informacija. Isporučioci su u obavezi da prate ažurne verzije specifičnih zahteva kupaca i da ih adekvatno primene u svojim procesima. To nije nimalo jednostavan zadatak, pogotovo kada isporučilac radi za više OEM‐ova, od kojih svaki ima svoje specifične zahteve.

Treba naglasiti i voditi brigu prilikom implementacije,  a potopm i sertifikacije, jer ovi zahtevi takođe ulaze u proces certifikacije. Audit tim je u obavezi da proveri ispunjavanje svih specifičnih zahteva kupaca u jednom punom ciklusu audita (3 godine). U audit praksi se pokazalo da su specifični zahtevi kupaca (praćenje, razumevanje i primena) slaba tačka većine organizacija koje zahtevaju certifikaciju i čest izvor neusaglašenosti koje dovode do korektivnih mera prilikom audita.

Kupci (OEM) zahtevaju od svojih isporučilaca POUZDANOST, koja podrazumeva pre svega KVALITET u skladu sa specifikacijom i isporuku na vreme. Praksa je pokazala da ovo može biti postignuto u okviru adekvatno postavljenog i dosledno primenjenog sistema upravljanja kvalitetom. Ulazak među potencijalne isporučioce je veliki korak, iza koga sledi proces odobravanja dela za proizvodnju (PPAP) čiji je fokus na kvalitetu konkretnog proizvoda i kvalitetu konkretnog procesa u kome je on proizveden. Put do “Liste odobrenih isporučilaca”  vodi preko detaljnih audita prvo akreditovanih,a potomi od strane samog kupca (OEM) tj. poručioca posla.


“Naš proizvod je ekstra – ni Nemci ne znaju da naprave bolji” – bile su reči direktora male organizacije koja je pravila rezervne delove za autoindustriju. Ipak nisu prošli ocenu od strane kupca i nisu ušli na “Listu odobrenih isporučilaca”. To što je kvalitet sopstvenog proizvoda bio precenjen, nije predstavljalo glavni razlog za ne dobijanje statusa odobrenog isporučioca. Postojali su brojni razlozi (nedostaci) koji su bili direktno vezani za proces proizvodnje i kompletan sistem upravljanja kvalitetom: definisanje i praćenje tehnoloških parametara procesa, označavanje i sledljivost, skladištenje ‐ FIFO princip (prvi ulaz – prvi izlaz), isporuka na vreme, stabilnost i sposobnost procesa, nivo neusaglašenih proizvoda u procesu (ppm),…


Specifični zahtevi kupaca predstavljaju jedan od ključnih segmenata sistema upravljanja kvalitetom. Bez  sistematskog pristupa praćenju, primeni i proveri zahteva nije moguće uspešno završiti certifikaciju niti doći na “Listu odobrenih isporučilaca” nekog od (OEM)proizvođača ili njihovih isporučilaca.

Benefiti od ISO standarda za industriju i društvo