ISO | Međunarodni Standardi

Novosti

Novosti

 • Implementacija ISO standarda

  By ISO.ORG.RS on 05/24/2017

  Strategijski orijentisane organizacije ostvaruju bolje rezultate od onih koje to nisu, naročito na tržištu kao što je naše! Orijentacija kompanija i menadžera ka implementaciji standarda u korišćenju savremenih menadžerskih koncepata i pristupa dovodi do ostvarenja boljih rezultata u poslovanju. Korišćenje procedura propisanih ISO standardima i njihova potpuna implementaciju u strategiju kompanije kao i vidljivo merenje njihovih performansi ostvaruje konkurentsku prednost na tržištu…

  5
  ISO STANDARD
 • Da li ispunjavate preduslov za učešće u javnim nabavkama ?

  By ISO.ORG.RS on 04/05/2017

  Danas skoro da i ne postoji raspisana javna nabavka u kojoj se kao preduslov za učešće u konkursnoj dokumentaciji zahteva da : Ponuđač mora ispuniti i dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama i to: Ponuđač ispunjava odgovarajuće standarde kvaliteta ISO 9001-Sistem menadžmenta kvalitetom. Ponuđač je dužan da u toku trajanja Ugovora produžava važnost sertifikata ukoliko on istekne kao dokaz neophodno je priložiti kopiju važećeg sertifikata o kvalitetu ISO standarda 9001 …

  0
  ISO STANDARD
 • Poslovna Strategija Uspešne Kompanije – ISO STANDARDI

  By ISO.ORG.RS on 04/01/2017

  U današnjem svetu gde je sposobnost za promenu ključni motor uspeha prelazak sa strategije na sposobnost za njeno izvršenje zahteva odgovorno rukovodstvo, aktivno planiranje, visoku toleranciju na stres i neizvesnost kao i spremnost za ponovno učenje. Svaka kompanija mora da zna gde se trenutno nalazi, u kom pravcu želi da nastavi, kao i na koji način želi da stigne do cilja. Uspešna strategija kompanije se sastoji od više manjih. Doprinos implementacije valjanih poslovnih procesa koje stvaraju radne vrednosti jedna je od ključnih komponenti za uspeh. Poslovna strategija obuhvata utvrđivanje različitih načina za ostvarivanje misije i ciljeva kompanije.

  0
  ISO STANDARD
 • ISO STANDARDI – Ko ih zaista treba !?

  By ISO.ORG.RS on 03/24/2017

  Milion razloga da implementirate i koristite standarde mi Vam izdvajamo 10 koji će unapredite vaše poslovanje; 1. standardi olakšavaju trgovinu, 2. standardi pomažu razvoj osiguravajući jednake mogućnosti, 3. standardi čine svet sigurnijim, 4. standardi upućuju i sertifikuju kvalitet poslovanja, 5. standardi stvaraju zdravu okolinu i okolinu za zdravlje, 6. standardi se brinu za kupce, 7. standardi podstiču razmenu tehnologija i inovacija, 8. standardi pomažu da se savladaju kulturne i jezičke razlike, 9. standardi pomažu širenju znanja putem informaciske i komunikaciske tehnologije, 10. standardi omogućavaju pronalaženje informacija …

  4
  ISO STANDARD
 • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u svrhu unapređenja poslovanja !!!

  By ISO.ORG.RS on 05/25/2016

  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika. Razvojna agencija Srbije raspisala je 25.05.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške daljem razvoju MMSP i preduzetnika u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

  Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti: 1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda ili sertifikacija ili resertifikacija); implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i…

  0
  ISO STANDARD
 • Neusklađenost sa zahtevima tržišta

  By ISO.ORG.RS on 03/29/2016

  Dali i zašto je potrebno implementirati standarda!? Pitanja su koje mala privreda u Srbiji teško razume. Sagledavajući poražavajući činjenicu u poslovnoj prilici decenije koja je kao vest ali i saopštenje potencijalnim partnerima Ikea dala kroz intervju magazinu Biznis, da imaju samo jednog partnera, koji i sam ne zadovoljava potrebe, navela nas je da je i mi prenesmo (deo) kako bi podstakli preduzetnike na razmiščljanje i da što pre usvoje nove navike i sagledaju zahteve evropskog tržišta, kako bi se prilagodili istima….

  11
  ISO STANDARD
 • Preduslov za izvoz u EU !?

  By ISO.ORG.RS on 03/28/2016

  Postoji niz uslova koje neka firma treba da ispuni da bi svoj proizvod mogla da izvozi u zemlje EU. Neki od tih uslova su: funkcionanost, izgled, povoljna cena, rok isporuka, neophodan kvalitet za tu kategoriju proizvoda i naravno zahtevi po pitanju bezbednosti proizvoda. Ovi uslovi ponekad nisu zakonski obavezujući, ali ipak, većina kompanija mora ih ispuniti da bi osigurala svoj udeo tržišta. Pored ovih postoje zakonski, obavezujući uslovi za plasman proizvoda na unutražnje tržište EU, i to sa gledišta zaštite zdravlja i sigurnosti građana…

  11
  ISO STANDARD
 • Put do “Liste odobrenih isporučilaca”

  By ISO.ORG.RS on 03/28/2016

  Kupci (OEM) zahtevaju od svojih isporučilaca POUZDANOST, koja podrazumeva pre svega KVALITET u skladu sa specifikacijom i isporuku na vreme. Praksa je pokazala da ovo može biti postignuto u okviru adekvatno postavljenog i dosledno primenjenog sistema upravljanja kvalitetom…

  14
  ISO STANDARD
 • Visoka cena lošeg kvaliteta !

  By ISO.ORG.RS on 03/25/2016

  ISO razvija materijale koji opisuju ekonomske i društvene koristi od propisanih procesa, u vidu ISO standarda. Međunarodni standardi donose tehnološke, ekonomske i društvene koristi. Oni pomažu da se usklade i harmonizuju tehničke specifikacije proizvoda i usluga, čineći industriju efikasnijom, a samim tim ruše barijere i prepreke u međunarodnoj trgovini. Usklađeni sa međunarodnim zakonima, standardi pomažu da se potrošači osećaju sigurnije i da su proizvodi koje koriste bezbedni, efikasni i dobri za okolinu…

  14
  ISO STANDARD
 • Video introduction ISO 14001: 2015 EMS

  By ISO.ORG.RS on 01/22/2016

  Za većinu kompanija prihvaćanje novih kriterijuma neće predstavljati značajan problem. Većina promena su implicitno bile prisutne u sadašnjoj verziji dokumenta, a sad su samo formalizovane. Od organizacija se očekuje da sistematski uzmu u obzir spoljne faktore i kontekst organizacije kod procjene uticaja na životnu okolinu i upravljanje otpadom. ..

  0
  ISO STANDARD
 • Video introduction ISO 9001: 2015 QMS

  By ISO.ORG.RS on 01/22/2016

  U poredjenju sa predhodnim verzijama u ISO9001:2015 promene idu od same strukture dokumenta koji su sad u skladu s novom strukturom koja donosi ujednačenu terminologiju i omogućava lakšu integraciju različitih sistema. Cilj je povećati jasnoću i dostupnost procesa a smanjiti prostor za proizvoljne interpretacije…

  0
  ISO STANDARD
 • NOVO IZDANJE ISO 14001:2015 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom

  By ISO.ORG.RS on 10/22/2015

  ISO 14001:2015 predstavlja najnoviju verziju standarda koji definiše zahteve za upravljanje i zaštitom životne sredine. Nova verzija će vam omogućiti smanjenje rashoda, racionalniju potrošnju energenata, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških incidenata, poštovanja zakona o zaštiti životne sredine, poboljšanje vašeg ugleda i ugleda vaših klijenata, pozicioniranje na domaćem i evropskom tržištu…

  0
  ISO STANDARD
 • NOVO IZDANJE ISO 9001:2015 – Sistemi menadžmenta kvalitetom

  By ISO.ORG.RS on 10/22/2015

  ISO 9001:2015 predstavlja najnoviju verziju standarda kojim se omogućava povezivanje svih delova organizacije u jedan dobro definisan sistem usmeren ka zadovoljavanju zahteva klijenata…

  0
  ISO STANDARD