ISO | Međunarodni Standardi

Visoka cena lošeg kvaliteta !

Visoka cena lošeg kvaliteta !

Međunarodni standardi donose tehnološke, ekonomske i društvene koristi. Oni pomažu da se usklade i harmonizuju tehničke specifikacije proizvoda i usluga, čineći industriju efikasnijom,  a samim tim ruše barijere i prepreke u međunarodnoj trgovini. Usklađeni sa međunarodnim zakonima, standardi pomažu da se potrošači osećaju sigurnije i da su proizvodi koje koriste bezbedni, efikasni i dobri  za okolinu. ISO razvija materijale koji opisuju ekonomske i društvene koristi od propisanih procesa, u vidu ISO standarda. Oni imaju za cilj da povežu donosioce odluka i interesne grupe sa benefitima standarda. Mnogobrojna istraživanje studija o ekonomskim i socijalnim davanjima ISO standarda, a koje su izvršili različiti autori  pružaju uvid o tim benefitima, medju njima treba izdvojiti nacionalna i međunarodna tela za standardizaciju, istraživačke institute, fakultete i druge međunarodno priznate agencije.

„Ako ne znate kuda idete, završićete negde drugde!“

Jogi Bera (Yogi Be

Međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO (International Organisation for Standardization) predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda. Ključni ISO standardi razrađeni u okviru ove organizacije i primenljivi na teritoriji Republike Srbije su:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001
  • Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001
  • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001
  • Sistem menadžmenta bezbednosti hrane – ISO 22000

ISO standard povećava konkurentnost Vašeg preduzeća i proizvoda, dok na nivou države stvara naučno-tehnološke osnove za stvaranje pravnog, zdravstvenog, bezbednosnog i ekološkog okvira. Potrošačima nudi proširenu ponudu i jača konkurenciju među dobavljačima stvarajući sigurnije, kvalitetnije proizvode i povoljnije cene proizvoda i usluga.