ISO | Međunarodni Standardi

ISO 14001:2015 EMS

ISO 14001:2015
Environmental Management

Isto kao i kod ISO 9001, prva bitna razlika je primena Dodatka SL. Opšti smer promena vidljiv je već u nazivima i definicijama. Dodana su tri nova koncepta – lanac nabavke, lanac vrednosti i životni vek proizvoda. Zajedno, ta tri pojma ukazuju na širenje odgovornosti kompanija izvan fizičkih i pravih granica kompanije. Ona uključuje sve aspekte životne sredine u procesima kompanije, počevši od izvlačenja resursa i uključujući životni vek proizvoda. To šire poimanje odgovornosti reflektira promenu politike EU vezanu za uticaj na okolinu i upravljanje otpadom. Kao i kod ISO 9001 nema više preventivnih radnji. Također se smatra kako one nisu posebna tema, već centralna komponenta svih radnji vezanih uz okolinu i upravljanje otpadom. Druga bitna razlika vezana je uz proceduru koja određuje usklađenost procesa sa standardom. Nadzor i procena usklađenosti postaju kontinuirani zadatak kako bi se neusklađenosti uklonile u najranijoj mogućoj fazi.

Transition
ISO 14001:2004 > ISO 14001:2015

ISO4001:2004 VS ISO4001:20105

Za većinu kompanija prihvaćanje novih kriterijuma neće predstavljati značajan problem. Većina promena su implicitno bile prisutne u sadašnjoj verziji dokumenta, a sad su samo formalizovane. Od organizacija se očekuje da sistematski uzmu u obzir spoljne faktore i kontekst organizacije kod procjene uticaja na životnu okolinu i upravljanje otpadom. Naglašava se odgovornost uprave kod primene sistema, kao i obveza određivanja merljivih parametara za strateško planiranje poslovanja u odnosu na uticaj na okolinu i upravljanje otpadom.

Od organizacija se više ne očekuje smanjenje negativnog, već postizanje pozitivnog uticaja na životno stanište – okolinu. Zato, dobar sistem ne cilja na zadržavanje statusa quo, već aktivno poboljšava uslove. Očekuje se identifikacija životnog veka proizvoda, no za sada odgovarajući sustav procene nije deo kriterijuma standarda.

U delu koji se bavi regulatornim zahtevima, tema samo-obvezivanja je više naglašena. Primena samo-obvezivanja je dobrovoljna, a može biti u obliku posebnih ugovora s potrošačima, poslovnim udruženjima ili nevladinim organizacijama kao delotvoran instrument za pokazivanje odgovornosti kompanije po pitanjima zaštite okoline. Širi opseg zahteva vidljiv je i po pitanju ciljeva – osim unutrašnjih i spoljnih kriterijuma, igraju bitnu ulogu uključujući odgovarajući dokumentaciski proces i sistem procene. Organizacije će morati kvantitativno iskazati svoje rezultate vezano uz utjecaj na okolinu. Za te potrebe preporuka je  primena zahteva iz standarda ISO 14031 (procena uticaja na životno okruženje), ISO 14044 (procena životnog ciklusa), kao i ISO 50001 (upravljanje energijom).

Tokom planiranja i kontrole lanca vrednosti zahteva eksplicitno se zahteva procena procesa na početku i na kraju, kao što su transport sirovina na početku ili zbrinjavanje otpada na kraju lanca vrednosti. To pokriva definiciju životnog veka proizvoda i obuhvata sve odgovarajuće zakonske obveze kao i odgovarajući komunikacijski koncept koji uključuje ciljeve i dokumentaciju.

Sve zajedno, revizija ne zahtijeva drastične promene postojećeg sistema, već će kompanije morati da procene jesu li već primenile elemente koji se sada eksplicitno navode i uzeti u obzir da je opseg organizacije sada značajno proširen.

Akreditovanje sertifikata ISO 14001 nije zakonska obaveza, ali organizacije koje implementiraju ovaj standard sagledavaju mnoge benefite koristeći standard i bez prolaza kroz proces sertifikacije – akreditovanja. Međutim, potvrda treće strane (kada nezavisno telo sertifikuje i izvrši reviziju vaše prakse u odnosu na zahteve standarda) je način da signalizirate vašim kupcima, klijentima, dobavljačima i drugim interesnim grupama da ste implementirali standard pravilno. Ovakva potvrda pomaže da pokažete kako dosledno ispunjavate regulatorne ili ugovorne obaveze.

Organizacija ISO ne vrši implementaciju ili sertifikacija !

U ISO-u, razvijaju međunarodne standarde, kao što su ISO 9001 i ISO 14001 …, ali nisu uključeni u njihovu sertifikaciju ili implementaciju, i ne izdaju certifikate. To obavljaju nezavisna konsultantska tela za implementaciju i nezavisne sertifikaciska tela, što znači da firma ili organizacija ne mogu biti sertifikovane od strane ISO-a.

Za sve dodatne informacija o verziji standarda ISO | 14001:2015 ili potrebnim uslovima za reviziju postojećeg naš tim stoji Vam na raspolaganju.
Pozovite nas ili nam pošaljite Vaš upit emailom !

ISO ORG RS LOGO kontakt