ISO | Međunarodni Standardi

Lista Akreditacionih tela u svetu

IAF – Međunarodni forum za akreditaciju

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) je svetska mreža akreditacionih tela i drugih strana zainteresovanih za ocenjivanje usaglašenosti, a glavna uloga mu je izrada i razvoj programa za ocenjivanje usaglašenosti koji se primenjuje na globalnom nivou u cilju sprečavanja pojave necarinskih barijera u trgovini.

Članice IAF-a su akreditaciona tela iz svih delova sveta, predstavnici industrije i akreditovanih sertifikacionih tela koji, kroz članstvo u ovoj međunarodnoj organizaciji, promovišu primenu jedinstvenog sistema multilateralnih sporazuma o međusobnom priznavanju sertifikata koje izdaju tela za ocenjivanje usaglašenosti akreditovana od strane pomenutih akreditacionih tela.

Lista Akreditacionih tela >>>

IAF Web Link Logo RGB Jpeg