ISO | Međunarodni Standardi

Ocena usaglašenosti i sertifikacija

Sertifikacija ISO standarda

Da bi se pristupilo procesu sertifikaciji za ISO standarde, QMS mora biti potpuno dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta i tek onda implementiran u organizaciju.

QMS sačinjava:

  • poslovnik kvaliteta – opisuje kako organizacija zadovoljava zahteve ISO 9001:2000
  • procesi – opisuju aktivnost od početka do kraja
  • procedure kvaliteta – opisuju metod putem kojih se upravlja procesima
  • radne instrukcije – opisuju kako se obavljaju individualni zadaci i aktivnosti.

Menadžment je dužan da imenuje jednoga člana (nekoga iz svog menadžmenta) koji bez obzira na sve ostale odgovornosti mora biti odgovoran i ovlašćen za: osiguravanje da su procesi potrebni za sistem menadžmenta kvaliteta uspostavijeni, implementirani i da se održavaju, izveštavanje menadžmenta o performansama Sistema menadžmenta kvaliteta i izmenama neophodnim za njegovo poboljšanje, podizanju nivoa svesti kod zaposlenih o zahtevima kupaca, vezu sa eksternim stranama po pitanjima vezanim za Sistem menadžmenta kvaliteta.

Organizaciji je neophodan menadžer kvaliteta ili predstavnik rukovodstva za kvalitet koji će imati punu podršku menadžmenta. Uprava mora imenovati nekog ko je u potpunosti upoznat sa zahtevima ISO standarda, ko je sposoban da postupa u skladu sa njima i ko je spreman da pravovremeno izveštava menadžment o rezultatima QMS-a. Menadžer kvaliteta mora biti lako dostupan i stajati na raspolaganju svim zaposlenim u organizaciji i imati sposobnost komunikacije na svim nivoima i sa svim zaposlenim u organizaciji. Menadžer kvaliteta mora biti odgovoran generalnom direktoru i mora biti isključen iz svih aktivnosti koje bi mogle imati suprotan uticaj na učinak kvaliteta.

Sertifikat ISO 9001 je na prvom mestu dokaz kvaliteta poslovanja i propusnica za ulazak na svetsko tržište koje diktira i zadaje određene standarde. Od početka implementacije ISO 9001 pa do same sertifikacije koja se ogleda u kontroli i dodeli Međunarodno Akreditovanog sertifikata potrebno je da prođe odredeni vremenski period u kome organizacija vrši sve neophodne promene u cilju ispunjenja svih zadatih zahteva Sistema menadžmenta kvaliteta. Sertifikaciju vrše nezavisna akreditovana sertifikaciona tela.

Na tržištu postoje mnogi sistemi za upravljanje čiji rezultati uvođenja zavise, u pravom smislu te reči, od „dobre volje” onih koji ga koriste, nadgledaju, koordiniraju i kontrolišu. ISO 9001 se u mnogome razlikuje od pomenutih sistema po tome što zahteva i nameće osnovni oblik organizacije koji u nastavku istovremeno, i prati, i kontroliše. Ovaj sistem upravljanja ima sposobnost samokontrole koja ga čini sprovodijivim i efikasnim u praksi. Prednosti ISO 9001 su u tome što na vreme upozorava o dobrom ili lošem poslovanju u preduzeću i iz tih razloga se ne treba zadovoijiti organizacijom ukoliko ona ne poseduje uveden Sistem menadžmenta kvaliteta.

ISO 9001 sistem upravljanja procesima prod uzata koj i utiču d i re ktno il i indirektno na kvalitet pru2anja proizvoda i usluga. Koji su procesi u pitanju uglavnom zavisi od delatnosti preduzeća. Procesi koji se najčešče susreću prilikom implementacije ISO 9001 su organizacija, razvoj proizvoda, nabavka materijala, zaposleni, proizvodnja, kontrola proizvoda i materijala, distribucija proizvoda, skladištenje, usluga/podrška posle prodaje, sledijivost proizvoda, načini upravljanja, FIFO, proizvodni procesi, obuka osoblja zaposlenog u skladištu, interna kontrola skladišta i dr.

 Analiza i Kontrola

Vaš sistem treba da pokaže kako ste u mogućnosti da konstantno isporučujete proizvode i usluge, da zadovolji potrebe kvaliteta i vašeg kupca. To praktično uključuje sve zadatke i aktivnosti koje se odvijaju u celoj organizaciji da dostavi svoj proizvod ili uslugu do svog klijenta. Takođe morate stalno kontrolisati i unapređivati svoja rešenja kako bi se osigurali najbolje performanse sistema i bili konstantantno upoznati sa budućim očekivanjima tržišta.

Koristeći ISO standardne, efikasno će te proizvesti-stvoriti podatke o tome koliko je efikasan vaš sistema. Jedan od ključnih ciljeva standarda je da osigura da se vaša organizacija poboljšava. Koristeći podatke iz dobijenih rezultata testova, analize će vam pomoći da utvrdite gde može doći do tih poboljšanja ili potrebe za novim rešenjima.

Uzmite sva merenja performansi sistema, analizirajte ih i indentifikujte područja za poboljšanje. Standardi vam pružaju predefinisana rešenja koje možete koristiti kao test tehnike, ili uz pomoć naših konsultanata ova rešenja prilagodite svojim specifičnim potrebama!

Interni Audit

Implementacija celokupnog standarda ili nekog dela – procesa je važan korak za otpornost organizacije. Otpornost ili elastičnost organizacije je “sposobnost organizacije da predvidi trendove, prilagodi novonastaloj situaciji, da odgovori i prilagodi se na inkrementalne promene i nagle poremećaje kako bi preživeli i napredovali.”

Neefikasna revizija može značiti ozbiljne posledice, što dovodi do neuspjeha procesa, nezadovoljstva kupaca i nepoštovanja zakona. Optimizirajte svoje veštine revizije sa međunarodno priznatim ISO procedurama i povećati vaše sposobnosti interne revizije. Steknite naviku planiranja i obavljanja efikasanih revizija, kao i izveštavanja i preduzimanje korektivnih mera gde je to potrebno.

Externi Audit

Poslodni korak pred Sertifikaciju (Certification) znači da smo ocenjeni od strane nezavisnog Akreditovanog Sertifikacionog tela, i uskladjeni sa pravilima poslovanja međunarodno priznatih standarda, a koji su definisani prema najvišem nivo kvalitete i usluga. Sertifikacija od strane Medjunarodno priznatog akreditacionog tela, pruža dodatnu sigurnost za vašu organizaciju da su sertifikati koje posedujete medjunarodno priznati i nepristrasni. Ovakva sertifikacija smanjuje rizik poslovanja, i predstavlaj prednost prilikom odlučivanja za vas i vaše klijente, a naša stručnost i implementirano znanje u rešenja doneće vam dodatno poverenje kod klijenata.

Procena od strane nezavisnog tela će garantovati vama i vašim partnerima da vaš sistem (np. upravljanja kvalitetom ISO 9001) u potpunosti zadovoljava zahteve ISO standarda.

Pre formalnog ocene usaglašenosti certifikata, na vaš zahtev naši konsultanti će izvršiti analizu (pregled uskladjenosti procesa na zahteve datog standarda) i pomoći u identifikaciji područja koje je potrebno prilagoditi za postizanje sertifikata. Nakon usaglašavanja Vaši procesi će biti pozitivno ocenjeni od strane nezavisnog akreditovanog sertifikacionog tela, i imaćete priznanje – Sertifikat koji je priznat u celom svetu.

PROVERA ISO SISTEMA – AUDIT

Proveru ISO standarda prvo treba i mora da radi periodično sam subjekat u svom poslovanju gde je ISO sistem uspostavljen i ova vrsta provere se zove – INTERNA PROVERA (INTERNI AUDIT) sistema.

ZVANIČNU PROVERU sistema EXTERNI AUDIT obavljaju isključivo zvanični Auditori ovlašteni od strane Akreditovane Sertifikacione kuće.  Kako bi se pomoglo našim klijentima da reše današnje poslovne izazove, u savetujemo saradnju sa konsultantskim kućama čiji će konsultanti analizirati, apo potrebi izgraditi i poboljšati interne i eksterne poslovne odnose, identificirati i poboljšati procese, uskladiti rukovođenje i komunikaciju i angažovati ljude da pruži najbolje u praksi. To podrazumeva da ako treba treninge sa zaposlenima jedan-na–jedan , mentorstvo i omogućavanje globalnim radionice za obuku i rad sa timovima na svim nivoima … Nudimo niz usluga i saradnju da pomognemo našim klijentima da ostvare svoje ciljeve. Najbolji način da se postigne uspeh u vašoj organizaciji je da se izgradi projektni tim, koji će da osigura komunikaciju i ako je potrebno uskladi procese sa celom organizacijom, i na taj način postignete punu posvećenost projektu svakog njenog dela. Važno je da svi razumeju zašto se implementira neki sistem ili proces, i sagledaju benefite koje će doneti organizaciji i zaposlenima.

OCENJIVANE USAGLAŠENOSTI

Vaše zahteve i upite možete proslediti na naš korisnički centar putem telefona (VIP-Srbija) 0600 222 847 ili e-mailom na korisnički servis:

SERTIFIKACIJA ISO SISTEMAOCENJIVANE USAGLAŠENOSTI

Iskoristite iskustvo i znaje dobijeno kroz standarde i uvedite poboljšanja ili nova rešenja za Vaš poslovni uspeh !